Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Mag je een video van de uithuisplaatsing van je kind op internet plaatsen?

Blog 20 mei 2020 Reading Time: 3 minutenleestijd

Mogen medewerkers van SAVE gefilmd worden en mogen er geluidsopnamen gemaakt worden door cliënten en/of hun netwerk? Op internet vonden we een bijdrage van Stimulanz over Privacy op de werkvloer en dan met name over het opnemen van video of audio door cliënten of hun netwerk. In ‘Klant wil gesprek opnemen, mag dat?’ (voor de link zie onderaan dit artikel) wordt antwoord gegeven op de vraag of het is toegestaan om stiekem een geluidsopname te maken van een gesprek. Ja, dit is toegestaan, zolang degene die de opnames maakt zelf deelneemt aan het gesprek. Maar wat als iemand niet alleen geluid, maar ook beeldopnames maakt van medewerkers en deze vervolgens op Facebook en YouTube plaatst?

Is het toegestaan om medewerkers die bezig zijn met de uitvoering van hun werk te filmen en de videobeelden op internet te plaatsen? Of wordt daarmee het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (recht op privacy) van de medewerkers geschonden? Recent was deze vraag aan de orde in een zaak bij rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2020:318). In deze zaak vroeg de William Schrikker Groep (WSG) de voorzieningenrechter om een vader en moeder te gebieden een video van internet te verwijderen. In deze video was  te zien  dat hun dochter van bijna een jaar oud door medewerkers van WGS uit huis werd geplaatst. De vader voorzag de video van commentaar en suggereerde dat er geen grond was voor de uithuisplaatsing en dat sprake was van kinderhandel.

Privacy versus het recht op vrijheid van meningsuiting
In deze zaak staan twee grondrechten tegenover elkaar. Aan de ene kant het recht op vrijheid van meningsuiting, waarbij moeder aangeeft dat zij via plaatsing van de video misstanden bij jeugdzorg en de politie aan de kaak wil stellen. Aan de ander kant het recht op privacy, waarbij het voor de medewerkers van WSG van belang is dat zij veilig hun werk kunnen doen zonder verdachtmakingen waardoor hun goede naam wordt aangetast. De kern van deze zaak is de vraag welk grondrecht voor gaat. De Voorzieningenrechter oordeelt dat door het openbaar maken van de video, de brief en de uitlatingen op Facebook de medewerkers van WSG in een kwaad daglicht zijn gesteld en dat de reacties van andere mensen hierop als bedreigend kunnen worden aangemerkt. Dit maakt dat sprake is van schending van het recht op privacy van de medewerkers van WSG. In deze zaak weegt het belang van de medewerkers van de WSG dus zwaarder dan het belang van de ouders, ook omdat van de door moeder genoemde misstanden niets is gebleken, aldus de voorzieningenrechter. De ouders moesten de video dan ook van het internet verwijderen.

Filmen in je eigen huis
In de hierboven besproken zaak werd het plaatsen van de video op internet onrechtmatig bevonden, maar de vraag of de ouders de medewerkers überhaupt mochten filmen is niet aan de orde geweest. Daarover kunnen we het volgende zeggen: het filmen van personen in een niet-openbare ruimte, zoals in een huis, is verboden tenzij je dit duidelijk aankondigt en een zwaarwegende reden hebt om op deze manier mensen te filmen. Dit staat in artikel 139f van het Wetboek van Strafrecht. Het maakt daarbij niet uit of de camera ergens is aangebracht of wordt vastgehouden door de fotograaf of cameraman. In bovenstaande zaak was het de medewerkers van WSG duidelijk dat zij werden gefilmd, dus van een misdrijf op grond van het Wetboek van Strafrecht was geen sprake.

Hoe zit het dan met de AVG, vraag je je misschien af. In het kader van privacy geldt als hoofdregel dat wanneer je een video maakt voor jezelf, dus enkel voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, de AVG niet geldt. Voorwaarde is dan wel dat je die video voor jezelf houdt of hooguit in zeer beperkte kring deelt. Het filmen van de medewerkers in je eigen huis nadat je  kenbaar hebt gemaakt dat je aan het filmen bent is dus niet verboden, het plaatsen van deze video op internet wel.

Marjolein Schuurman

‘Klant wil gesprek opnemen, mag dat?’ https://www.stimulansz.nl/klant-wil-gesprek-opnemen-mag/

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.