Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Samen werken aan een samenwerking die werkt

Blog 30 augustus 2017 Reading Time: 5 minutenleestijd

Samenwerking is de spil van het nieuwe jeugdzorgstelsel en is een belangrijke pijler van de werkwijze SAVE. Maar hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit? We gaan hierover in gesprek met Jolanda Tramper, medewerker bij het Wijkteam Vathorst/Hooglanderveen in Amersfoort.

Hoe werkt het wijkteam in de gemeente Amersfoort?
Jolanda: “Voor de transitie kende Amersfoort al  Buurtteams Jeugd voor jeugd van 0 – 18 jaar. Met de transitie heeft de gemeente Amersfoort gekozen voor een bredere opzet met wijkteams 0 -100, waar burgers met alle zorgvragen terecht kunnen, ongeacht hun leeftijd.  Er zijn wijkscans gehouden om zicht te krijgen op de hulpvragen die leven in de verschillende wijken.  Zo werd duidelijk aan welke expertise behoefte is in een wijk en daar is de inrichting van de wijkteams op afgestemd. Vathorst is bijvoorbeeld een jonge wijk met veel jeugd, daarom werken er in ons team meerdere medewerkers met ervaring in de opvoedingsondersteuning en jeugdzorg. Bij een hulpvraag werken wij in principe in duo’s, bestaande uit een medewerker met  expertise op het gebied van de hulpvraag en een collega met een ander specialisme. Zo leren we van elkaar. De inzet van de relatieve nieuwkomer zorgt tevens voor een frisse kijk op de situatie en de mogelijkheden.”

Hoe werken jullie als wijkteam samen met SAVE?
Jolanda: “SAVE komt in beeld als de veiligheid van een kind in het geding is en als het wijkteam niet voldoende tot afspraken en verbetering kan komen of met zorgmijdend gedrag geconfronteerd wordt.  SAVE stelt dan voorwaarden en bewaakt de voortgang, SAVE staat als het ware voor het ‘wat’: wat moet er gebeuren om de veiligheid te waarborgen?  Het wijkteam werkt vervolgens met de cliënt aan het ‘hoe’:  hoe gaan we verbetering realiseren?  SAVE bewaakt dat proces. Dat klinkt als een scherpe taakverdeling, maar de praktijk is beduidend minder scherp en vraagt om goede afstemming over ieders rol- en taakverdeling.”

Licht dat eens toe…
Jolanda: “Door de transitie is het hele stelsel veranderd. Het is echt een zoektocht geweest naar wie doet wat. Wanneer betrek je Veilig Thuis? Wanneer betrek je SAVE?  Dat hebben we al doende met elkaar moeten verkennen en dat kun je ook alleen al doende verkennen aangezien de praktijk zo divers is. Er is geen situatie hetzelfde en dus is er ook niet één manier van werken en samenwerken. Elke situatie vraagt om maatwerk. Daarom is het heel belangrijk om elke keer weer met elkaar stil te staan bij wie wat doet. Helaas worden we allemaal geregeerd door de waan van de dag en is het soms moeilijk om de tijd te vinden en te nemen om met elkaar naar het proces te kijken.”

Wat gaat goed in de samenwerking?
Jolanda: “De samenwerking is goed als je samen werkt aan een samenwerking die voor de cliënt werkt. Het belang van de cliënt staat steeds centraal. We werken allemaal aan hetzelfde doel, dat realiseren we ons en daar weten we elkaar in te vinden. Door elkaar op te zoeken is inmiddels veel afgebakend en aangescherpt. Maar het is niet alleen belangrijk om goed samen te werken en samen op te trekken. Het is ook essentieel dat ieder in de samenwerking bij zijn uitgangspunten  en rol kan blijven. Wij waren voorheen al betrokken bij de onderzoeksfase van SAVE. We troffen elkaar op het parkeerterrein om samen op een eerste huisbezoek te gaan. De cliënt ervaart dat echter terecht als ‘één pot nat’. Het wijkteam kon daardoor niet meer de juiste rol en positie in de hulpverlening innemen en naast de cliënt gaan staan. We hebben nu  afgesproken dat het wijkteam niet betrokken is in de onderzoeksfase. Zo kunnen wij onze rol pakken en naast de cliënt gaan staan en samen werken aan verbetering. ”

Waar zie jij nog verbeterpunten?
Jolanda: “Er gaat veel goed, maar ik zie zeker ook verbeterpunten. Ik zou graag met elkaar tijd maken om te leren van de praktijk. En daarbij vooral ook kijken naar hoe we in het proces structureel aandacht maken voor de rol- en taakverdeling. Daarnaast verbaast het mij dat we toch nog steeds niet overal met één format werken. Als meerdere instanties bij een gezin betrokken zijn, komt het nog voor dat de cliënt meerdere plannen van aanpak gepresenteerd krijgt en meerdere keren tekent voor wat uiteindelijk één aanpak vormt. Uit de praktijk blijkt ook dat we samen goed moeten kijken naar het moment en de manier waarop SAVE uitstapt. Het zou fijn zijn als SAVE bij sommige cliënten betrokken kan blijven, maar meer op de achtergrond een rol heeft. Nu wordt de SAVE-begeleiding soms afgesloten terwijl de betrokkenheid in een later stadium van de hulpverlening toch weer wenselijk blijkt. Het zou echt goed zijn als we de tijd hebben om samen naar dergelijke vraagstukken te kijken en met elkaar van elkaar te leren. Daar is de cliënt bij gebaat en wij ook.”

 

Aankondiging Pilot 1 plan!

In september gaat in Amersfoort de Pilot 1 Plan! van start. In deze pilot werken Samen Veilig Midden-Nederland, Veilig Thuis Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming en een wijkteam uit de gemeente Amersfoort samen aan de ontwikkeling van 1 perspectiefplan voor het gezin.
Dit perspectiefplan moet gaan zorgen voor een effectieve samenwerking, waarbij alle betrokken beter met elkaar kunnen werken aan de beoogde resultaten en eenvoudiger aan kunnen sluiten op waar de andere professionals zijn gebleven. De eerste resultaten van de pilot zullen begin november gepresenteerd worden in het overleg met de gemeente.

Meer hierover leest u in de volgende editie van de Samen Veilig nieuwsbrief.
Ontvangt u deze nog niet? Meld u nu aan en ontvang elk kwartaal de nieuwsbrief via de mail.

Over Wijkteam Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft negen wijkteams. De wijkteams maken onderdeel uit van Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort. In het wijkteam werken professionals op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding van kinderen, gezinszorg, jeugdzorg, gezondheidszorg, welzijn, woonbegeleiding, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorgberoepen. Ze werken samen in een team in de wijk.

Het Wijkteam Amersfoort biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Burgers uit de gemeente Amersfoort kunnen terecht bij het wijkteam met vragen en zorgen over het  gezin, opvoeding, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.

Over Jolanda Tramper

Jolanda Tramper (46) heeft na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening gewerkt binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Al snel vond zij haar weg naar de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Vanuit deze werkzaamheden binnen de jeugdzorg is zij eind 2014 gedetacheerd naar het Wijkteam in Amersfoort. “De brede opzet, de diversiteit in leeftijdsgroepen en de hulpverlening die wij als wijkteam bieden maken dat ik begin 2017 uit volle overtuiging heb gekozen om te blijven.”

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.