Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

“Wat kan ik van je leren?”: in gesprek over de jeugdbeschermingsketen

Nieuws 7 november 2021 Reading Time: 3 minutenleestijd

Op 28 oktober jl. was de dialoogbijeenkomst ‘Wat kan ik van je leren?’ Tijdens deze bijeenkomst gingen ouders, ervaringsdeskundigen en professionals – van o.a. SAVE Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis Utrecht -met elkaar in gesprek over de jeugdbeschermingsketen.

De bijeenkomst had tot doel elkaar te ontmoeten, ervaringen met elkaar te delen, te leren en te reflecteren. Deze dialoogbijeenkomst werd georganiseerd in het kader van het Actieplan verbeteren feitenonderzoek.

Actieplan
Dit Actieplan is in 2018 gelanceerd met als doel de bejegening van cliënten in de jeugdzorg te verbeteren, hen beter te betrekken bij besluiten en tegelijk de onderbouwing daarvan te verbeteren. Om dat te realiseren lopen er verschillende pilots en projecten. Maar het Actieplan roept organisaties ook vooral op om ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en leden van de cliëntenraden te betrekken bij de ontwikkelingen die gaande zijn binnen de organisaties. De dialoogbijeenkomst van 28 oktober jl. was dan ook vooral bedoeld om die betrokkenheid te bevorderen en met elkaar van elkaar te leren. De bijeenkomst was een initiatief van Mariska van der Steege (regionaal coördinator van het Actieplan) en Shantal Holwijn (Cliëntambassadeur van Samen Veilig Midden-Nederland).

Dialoogbijeenkomst
Na eerst samen de film Dossier: niet naar school bekeken te hebben (gemaakt in opdracht van Samen Veilig Midden-Nederland) gingen de deelnemers aan gesprekstafels het gesprek met elkaar aan over vragen als: Wat uit de film heeft je geraakt, wat maakte indruk? Wat zou je zelf willen overnemen uit het handelen van de verschillende spelers in de film, en waarom? Kun je een positieve ervaring noemen uit je eigen praktijk/ervaring met de jeugdbescherming? Wat maakte die ervaring positief/helpend? De volgende inzichten, bevindingen en opmerkingen kwamen tijdens die gesprekstafels voorbij:

 • Voor alle niveaus geldt: Doe het niet alleen!
 • We willen allemaal gehoord en gezien worden.
 • Professionaliteit zit in de kwaliteit van de relatie.
 • Breng met elkaar kleine veranderingen teweeg.
 • Koppel ervaren en onervaren professionals aan elkaar.In rapportages staan snel oordelen en die blijven vervolgens vastliggen.
 • Klopt de match tussen ouder/jongere en professional? Is er een klik?
 • Wees je bewust van je attitude als professional, verplaats je in het kind en de ouder, probeer hun perspectief te begrijpen. Sluit aan, oordeel niet en gebruik elkaars expertise.
 • Ga uit van de ervaring en expertise van ouders.
 • Ga niet gelijk in de actiestand, of in de stand ‘ik weet het beter’.
 • Wees nederig als professional, je blijft een passant in het leven van ouders en kinderen.
 • Gelijkwaardigheid is van belang.

Tijdens de afsluiting hebben we een aantal van deze bevindingen gedeeld. Toen merkten we hoe belangrijk taal is. Voor professionals zijn woorden als ‘regie’ en ‘netwerk’ inmiddels gemeengoed, voor ouders zijn dit vaak onbekende en ook onpersoonlijke begrippen. Collectief voelen we dat de menselijke maat, het menselijk contact, de relatie weer veel meer nadruk moet krijgen. Deze bijeenkomst werd als inspirerend en bemoedigend ervaren. Alle aanwezigen nemen de inzichten en leerpunten dan ook mee naar de eigen organisatie. Maar een veelgehoorde wens was dat er vaker een dialoogbijeenkomst georganiseerd moet worden. Dit vraagt om een vervolg dus!

Enkele ervaringsdeskundigen over deze bijeenkomst:

Lena Powel:
“Ik heb gemerkt dat er beter samengewerkt dient te worden om zo de hulpverlening te verbeteren. Ook was het heel verhelderend om over ieders specialiteit te horen en hoe die ingezet wordt in het hulpverleningsproces. Een verhelderende dag met veel input, verhalen en meningen. Dit zouden we vaker moeten doen.”

Mei Li:
“Tijdens gesprek werd goed inzichtelijk dat de invalshoek/ belevingswereld van een ieder vanuit zijn rol anders is, maar ook zeker overeenkomsten heeft. Soms bedoelen we  hetzelfde, maar wordt het ander verwoord. Wat ik mooi vond, is om te horen dat iedereen de beste intenties heeft voor kind en ouders, daarin open staat voor verbetering en oor heeft voor wat de ander zegt. Het was een fijn gesprek en we hadden nog wel veel langer kunnen doorgaan.”

Shantal Holwijn
Cliëntambassadeur

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.