Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Kwaliteit en certificering

SAVE Jeugdbescherming voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en is als gecertificeerde instelling gerechtigd maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren.

Onze medewerkers zijn geregistreerd in het beroepsregister voor de jeugdzorgwerker.

Gecertificeerde instelling (GI)

SAVE Jeugdbescherming voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in het Normenkader Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dit betekent dat wij een gecertificeerde instelling zijn die in opdracht van de gemeenten jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen mag uitvoeren.

In de Jeugdwet staat dat alleen gecertificeerde instellingen in opdracht van gemeenten deze taken mogen uitvoeren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een normenkader ontwikkeld met criteria waaraan instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten voldoen. Het normenkader bevat tientallen eisen die betrekking hebben op de organisatie, de professional, het methodisch handelen en de ketensamenwerking.

Het Keurmerkinstituut toetst in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie of een organisatie aan alle eisen voldoet en geeft, bij een positieve beoordeling, het certificaat af. Het certificaat wordt in principe voor drie jaar verleend, maar elk jaar voert het Keurmerkinstituut een audit uit om vast te stellen of de organisatie nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen uit het normenkader.

Het Keurmerkinstituut kende SAVE Jeugdbescherming (voorheen Bureau Jeugdzorg Utrecht en Bureau Jeugdzorg Flevoland) in september 2014 voor het eerst het certificaat toe.

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.