Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Maatregel

SAVE begeleiding

Reading Time: < 1 minuutleestijd

Wanneer er in een gezin problemen zijn waardoor een kind zich moeilijk kan redden, of wanneer hun kind strafbare feiten heeft gepleegd, kan het gezin hulp krijgen van maatschappelijk werkers in hun gemeente. Deze maatschappelijk werkers opereren in een zogenaamd ‘lokaal team’. Het lokale team kan SAVE Jeugdbescherming vragen om begeleiding bij de hulp aan het gezin.
Wat houdt begeleiding door SAVE Jeugdbescherming in? En wat betekent het voor het gezin om SAVE begeleiding te krijgen?

De medewerkers van SAVE Jeugdbescherming hebben veel ervaring met gezinnen die complexe problemen hebben. Het doel van SAVE begeleiding is om gezinnen te helpen ervoor te zorgen dat hun kind opgroeit in een veilige situatie. SAVE Jeugdbescherming vertrouwt erop dat ouders dit kunnen, zij het soms met extra hulp en begeleiding.

Drie stappen van SAVE begeleiding

Eén van onze medewerkers legt hieronder uit hoe dit werkt:

1. Onze medewerker leert jouw gezin kennen
In de komende weken kom ik een aantal keer bij je gezin.

  • Samen met jou en met iemand van het lokaal team praten we over hoe het gaat in je gezin.
  • Ik praat ook met mensen die belangrijk zijn voor je gezin. Of die het belangrijk vinden dat het goed gaat met je kind. Bijvoorbeeld familie, vrienden of een leraar van je kind. Deze mensen samen noemen we je.
  • Met jullie als gezin en met al deze mensen zoeken we een oplossing voor jullie problemen. Ons doel is een veilige situatie voor je kind.

Waarover praten we met elkaar?

  • Wat gaat er goed in je gezin?
  • Wanneer zijn de problemen begonnen?
  • Wat heb je gedaan om de problemen aan te pakken?
  • Wat is er volgens jou nodig om je kind veilig te laten opgroeien?
  • Wie in je netwerk zou jou kunnen helpen? Of wie kan er met je meedenken?
  • Welke andere hulp is er misschien nodig voor je gezin?

Tip: Denk alvast na over deze vragen voor onze volgende afspraak.

Op deze manier krijg ik veel informatie over je gezin en jullie situatie. Daarmee bedenken we samen wat er nodig is voor een veiliger thuis.

2. Je maakt een plan
We weten nu  wat er nodig is voor een veiliger thuis. Nu maak je zelf een plan om. In het plan schrijf je hoe je hiervoor gaat zorgen samen met de mensen in en de hulpverleners. Onze medewerker vertelt alvast wat je moet weten over het plan:

  • In het plan schrijf je op welke doelen je wilt bereiken. En hoe je dat gaat doen. Je schrijft ook op welke hulp en begeleiding je daarbij nodig hebt. En van wie.
  • Je bespreekt het plan met mij en met de medewerker van het lokale team. Ik geef adviezen en ik stel ook een aantal eisen. We moeten het samen eens worden over het plan. Dan is het pas klaar.
  • Je kunt het plan samen met je gezin maken. Of met een medewerker van het lokale team, met andere hulpverleners, of met mensen uit je netwerk.
  • Je mag ook een plan maken zonder dat ik of andere hulpverleners erover meepraten. In plaats daarvan vraag je de mensen uit jouw netwerk om mee te denken. Dit heet een ‘familiegroepsplan’.

3. Je doet wat in je plan staat
Vanaf nu ga je doen wat je hebt opgeschreven in je plan. Het lokale team begeleidt je daarbij. De medewerker SAVE houdt contact met het lokale team.

Gaat het weer goed met je kind? En is dat voor langere tijd zo, dus niet alleen maar een dag of een week? Dan stopt de begeleiding van SAVE Jeugdbescherming. We gaan ervanuit dat dit in vier maanden kan lukken. Als het nodig is kunnen we daar nog drie maanden bij tellen. Het lokale team kan wel nog hulp aan je gezin blijven geven.

Wat als het in je gezin niet veilig genoeg wordt?

Misschien slaagt het gezin er niet in om de situatie te verbeteren. In dat geval vraagt de medewerker SAVE de Raad voor de Kinderbescherming om hulp.  Zij onderzoeken de situatie in het gezin. Als zij vinden dat de situatie te onveilig is voor het kind, vragen zij de rechter om een beslissing te nemen over de thuissituatie. Als de rechter vindt dat de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming terecht zijn, plaatst hij het kind onder toezicht. De ouders in het gezin moeten dan in vervolg de medewerker SAVE betrekken bij elke beslissing over het kind. De medewerker SAVE krijgt meer zeggenschap over wat er moet veranderen en hoe ze dat gaan regelen.

Als een medewerker SAVE het nodig vindt om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen, zal hij of zij dit altijd eerst bespreken met het gezin en met de medewerker van het lokale team. Uitgangspunt is natuurlijk dat dit alleen in zo’n zeer zorgelijke situatie nodig zal zijn.

Wat als je gezin hulp krijgt van andere hulpverleners?

Misschien krijgt jouw gezin niet alleen hulp van SAVE Jeugdbescherming, maar ook van andere zorgaanbieders. In dat geval is het voor je gezin belangrijk dat wij en de andere zorgaanbieders op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid. En dat we ervoor zorgen dat onze verschillende vormen van hulp goed op elkaar aansluiten voor jouw gezin.

In Nederland is er een administratie die als doel heeft om bij te houden welke hulp een gezin krijgt. Deze administratie heet de Verwijsindex. In deze administratie wordt ook onze betrokkenheid bij een kind vermeld, samen met de naam van onze medewerker.  Het systeem is privacyvriendelijk: er staat niets in over wat wij voor het kind of het gezin doen.

Krijgt jouw gezin ook hulp van een andere zorgaanbieder? Dan nemen wij contact met hen op. Wij laten jou weten dat wij dit doen. Je kunt aanwezig zijn bij gesprekken die we eventueel met die zorgverlener hebben. Of we laten je achteraf weten wat we hebben besproken.

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.