Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Zo werkt SAVE Jeugdbescherming

SAVE Jeugdbescherming komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of jongere. Wij kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij een gezin. Het wijkteam van de gemeente kan onze hulp inroepen als zij een kind in een onveilige situatie aantreffen. Ook Veilig Thuis kan ons inschakelen als zij een zorgelijke thuissituatie van een kind hebben bevestigd.

Een andere route is wanneer de kinderrechter beveelt dat een kind onder toezicht moet worden gesteld of dat er een voogd moet worden aangesteld. SAVE Jeugdbescherming voert daarnaast ook jeugdreclasseringsmaatregelen uit. Dit kan aan een kind worden opgelegd als hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd en in aanraking is gekomen met de politie of justitie.

In alle gevallen worden wij ingeschakeld omdat gespecialiseerde kennis en expertise op het gebied van veiligheid nodig is. Onze precieze rol hangt altijd af van het soort hulp dat een kind, jongere of gezin nodig heeft. Hieronder lees je een beeldschets van hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Wil je meer specifieke informatie over een traject waarin wij begeleiden? Dat vind je hier.

Voorbeeld van onze werkwijze

De medewerker van het wijkteam belt het SAVE-team in de buurt voor advies. Een medewerker SAVE is dan meestal maar één keer betrokken en adviseert de lokale hulpverlener. Soms schuift een medewerker SAVE ook aan bij gesprekken bij het gezin thuis. En als het nodig is, sluit de SAVE-medewerker aan bij een (uitgebreider) onderzoek naar de thuissituatie.

De medewerker SAVE gaat dan dezelfde dag nog op huisbezoek. Soms samen met een medewerker van het lokale team. Ze praten met het gezin en kijken naar de thuissituatie en leefomgeving. Wordt er voor het kind gezorgd? Als de situatie niet in orde lijkt, gaat de SAVE-medewerker met de ouder(s) of verzorger(s) om de tafel zitten om hierover te praten.

Waar zij over praten hangt af van de situatie. Mensen zijn vaak bang dat de jeugdbeschermer hun kind uit huis plaatst. Dat gebeurt niet zomaar. Als de situatie echt acuut onveilig lijkt, kunnen zij praten over het tijdelijk ergens anders onderbrengen van het kind. De voorkeur gaat dan altijd uit naar een vertrouwde plek voor het kind. Ergens in het netwerk van het gezin, zoals familie of een vertrouwde buurvrouw bijvoorbeeld. SAVE Jeugdbescherming doet dan altijd een screening van die persoon of personen om er zeker van te zijn dat het een veilige plek is voor het kind.

Als de medewerker van SAVE vaststelt dat verbeteringen voor het kind nodig zijn, volgt een zorgvuldige en gestructureerde beoordeling van de situatie. De medewerker praat ook met het kind zelf. Zo wordt in hun eigen woorden duidelijk wat er moet veranderen. Daarna bespreekt de SAVE-medewerker met de ouder(s) of verzorger(s) aan welke voorwaarden zij zullen moeten voldoen om de veiligheid van het kind te garanderen. Samen kijken ze wat het gezin nodig heeft om aan die voorwaarden te werken. En ook naar wie daarbij kan helpen. Denk aan het eigen netwerk. Familie, vrienden en buren, maar ook school of een dominee van de kerk.

Het lokale team gaat vervolgens samen met het gezin aan de slag om de steun van hun netwerk te krijgen. Samen stellen ze een plan op met afspraken over wie wat wanneer gaat doen. De SAVE-medewerker draagt de verantwoordelijkheid om het plan te beoordelen en goed te keuren.

De inhoud van dat plan is afhankelijk van het soort hulp en ondersteuning dat het gezin krijgt. In samenwerking met het lokale team is de medewerker SAVE verantwoordelijk voor het bieden van extra begeleiding. Dat is anders als het gaat om de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (0-18 jaar) en jeugdreclasseringsmaatregelen (12-23 jaar). Meer over de verschillende vormen van hulp en begeleiding die SAVE Jeugdbescherming biedt, lees je hier.

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.