Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Het Familiegroepsplan

Een uitgangspunt van de Jeugdwet is dat gezinnen problemen in de opvoedingssituatie zoveel mogelijk zelf proberen te voorkomen en aan te pakken, eventueel met ondersteuning van hun sociale netwerk (zoals familie en naaste vrienden). Jeugdzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen zijn daarom in sommige situaties verplicht om gezinnen eerst de mogelijkheid te bieden om samen met familie, vrienden en anderen die dicht bij de jeugdige staan een familiegroepsplan op te stellen.

Wat is een Familiegroepsplan?

Een Familiegroepsplan is een plan dat ouders/gezinnen kunnen maken met familie, vrienden en anderen uit hun omgeving. In dat plan schrijven ouders (in grote lijnen) hoe zij zelf de opvoed- en opgroeisituatie van hun kind of kinderen willen verbeteren. Ook schrijven zij in het plan wie ze willen betrekken bij de aanpak van hun vraag, wat ze kunnen doen met hulp van mensen uit hun omgeving en welke professionele hulp ze nodig denken te hebben.

Met het familiegroepsplan krijgen ouders, gezinnen en de mensen uit hun omgeving de kans om zelf aan te sturen op de hulp die zij nodig hebben.

Wanneer kun je geen Familiegroepsplan maken?

Volgens de Jeugdwet kun je in de volgende situaties geen familiegroepsplan maken:

  • als een gecertificeerde instelling (zoals SAVE Jeugdbescherming, William Schrikker of het Leger des Heils) een voogdijmaatregel uitvoert nadat het ouderlijk gezag door de rechter is beëindigd;
  • er jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling;
  • een gecertificeerde instelling in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) of een jeugdhulpaanbieder constateert dat er concrete bedreigingen zijn in de ontwikkeling van het kind, of dat de belangen van het kind anderszins worden geschaad.

Meer informatie

Meer informatie lees je in onze folder over het Familiegroepsplan.

Folder Familiegroepsplan

Lees meer over Folder Familiegroepsplan
Lees meer over Folder Familiegroepsplan

Factsheet Familiegroepsplan VNG

Lees meer over Factsheet Familiegroepsplan VNG
Lees meer over Factsheet Familiegroepsplan VNG

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.