Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Ik heb een klacht

De medewerkers van SAVE Jeugdbescherming zetten zich in om ouders, kinderen en jongeren goed te helpen. Zij hechten waarde aan respectvol omgaan met de ander en zijn transparant over hun werkwijze en besluitvorming. Toch kan het gebeuren dat je ergens ontevreden over bent. Over de samenwerking, over de beslissingen die SAVE Jeugdbescherming neemt of ergens anders over. Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.

Je kunt de klachtenroute bij SAVE Jeugdbescherming en de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland ook bekijken via deze overzichtelijke afbeelding.

Afbeelding klachtenroute SAVE Jeugdbescherming en KJMN

Klachtenprocedure SAVE Jeugdbescherming

Stap 1 Gesprek medewerker SAVE
Bespreek je klacht éérst met de medewerker SAVE met wie je contact hebt. We staan sowieso altijd open voor feedback. Probeer samen tot een oplossing te komen. Als je het niet prettig vindt om het gesprek alleen met de medewerker te voeren, mag je natuurlijk een vertrouwenspersoon meebrengen. Wees je wel bewust dat, in het kader van privacybescherming , geen inhoudelijke zaken besproken kunnen worden in het bijzijn van deze vertrouwenspersoon. Dit kan alleen als de andere ouder met gezag en/of het kind van 12 jaar en ouder toestemming geeft.

Stap 2 Gesprek manager
Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Stuur dan je klacht schriftelijk (via e-mail of brief) naar zijn of haar manager. Je ontvangt spoedig een uitnodiging voor een gesprek met de manager en de betrokken medewerker SAVE. Uiteraard mag je ook naar dit gesprek een vertrouwenspersoon meebrengen. Hier geldt dan hetzelfde in het kader van de wet op de privacy als hierboven.

Bij een gesprek met de manager is altijd een notulist aanwezig. Het gesprek kan worden opgenomen, maar dit gebeurt uiteraard alleen in overleg. Het doel van het opnemen van het gesprek is om het gesprek zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. De opname wordt daarom ook niet aan het dossier toegevoegd en vernietigd na het opmaken van het verslag.

Klachtenprocedure onafhankelijke Klachtencommissie

Wat als je niet met SAVE Jeugdbescherming in gesprek wilt gaan? Of niet tevreden bent over de uitkomst van de gesprekken in stap 1 en 2? Dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Zij behandelen klachten van cliënten van een aantal jeugdinstellingen in de regio Midden-Nederland.

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland

Folders:

Ondersteuning door onafhankelijke vertrouwenspersoon

Zowel bij de klachtenprocedure SAVE als bij de onafhankelijke Klachtencommissie kun je je laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon van het onafhankelijke Jeugdstem (voorheen AKJ) of het Adviespunt Zorgbelang. De vertrouwenspersoon denkt met je mee en kan jou adviseren. Hij/zij kan je ondersteunen bij het opstellen en afhandelen van je klacht. De vertrouwenspersoon is er ook voor je als je te maken hebt (of hebt gehad) met ongewenst gedrag van een hulpverlener.

Onafhankelijk en gratis
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor SAVE Jeugdbescherming. De ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis.

Jeugdstem (voorheen AKJ)
Adviespunt Zorgbelang

Een bekende als vertrouwenspersoon
Uiteraard kun je ook gebruik maken van ondersteuning uit bijvoorbeeld je eigen netwerk (zoals een vriend of familielid) of een andere organisatie.

Privacy
Is de vertrouwenspersoon aanwezig bij een gesprek met SAVE Jeugdbescherming? Dan kunnen geen inhoudelijke zaken besproken worden in het bijzijn van deze vertrouwenspersoon. Dat heeft te maken met de wet op de privacy. Dat kan alleen als de andere ouder/verzorger met gezag toestemming geeft.

Klacht in het kader van tuchtrecht

Als je vindt dat een medewerker zich niet houdt aan de Beroepscode* of aan de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming**, dan kun je een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Je klacht gaat dan over de gedragingen van de individuele medewerker die onder de tuchtnormen van de beroepsgroep vallen. De klacht moet dus altijd gaan over beroepsmatig handelen. Een klacht indienen gaat via het online klachtenformulier van het onafhankelijke College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Je kunt ook mailen of een brief sturen.

    • Beroepscode *
      Een jeugdbeschermer SAVE moet handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep. Die zijn vastgelegd in de Beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals.
    • Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming **
      Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zijn richtlijnen voor jeugdprofessionals ontwikkeld. Deze zijn te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Andere klachtmogelijkheden

1. Nationale ombudsman
Naast bovenstaande opties heb je ook nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman behandelt alleen klachten over jeugdzorg, als er sprake is van hulpverlening in een zogenaamd gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van jeugdzorg niet vrijwillig door jou  is ingeroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechtbank een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken en jeugdzorg die ondertoezichtstelling uitvoert door het instellen van een gezinsvoogd binnen jouwgezin.

Nationale ombudsman

 

2. Kinderombudsman
De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie zoals jeugdzorg. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met de Kinderombudsman opneemt kunnen zij je advies geven, met ’ons gaan praten of een onderzoek starten.

Kinderombudsman

 

Als je met je klacht naar de rechter wilt, adviseren wij je hierover contact op te nemen met een advocaat.

Praatplaat Vertrouwenspersoon

Lees meer over Praatplaat Vertrouwenspersoon
Lees meer over Praatplaat Vertrouwenspersoon

Bent u ontevreden? Laat het ons weten!

Lees meer over Bent u ontevreden? Laat het ons weten!
Lees meer over Bent u ontevreden? Laat het ons weten!

De verwerking van uw persoonsgegevens

Lees meer over De verwerking van uw persoonsgegevens
Lees meer over De verwerking van uw persoonsgegevens

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.