Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Maatregel

Voogdij

Reading Time: < 1 minuutleestijd

Ouders kunnen soms, om verschillende redenen, niet langer het gezag over hun kind voeren. Het kind krijgt dan een voogd toegewezen. Wat is een voogd en wat doet een voogd?

Elk kind heeft een volwassene nodig die beslissingen kan nemen en verantwoordelijk is voor zijn of haar verzorging en opvoeding. Iemand die ervoor zorgt dat het kind een thuis heeft, naar school gaat en de medische zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Kortom: iemand met gezag.

In de meeste gevallen zijn de ouders van het kind in staat om in deze behoeften te voorzien. Zij hebben de voogdij over hun kind. Maar soms kunnen de ouders om wat voor reden dan ook het gezag niet langer dragen. In dat geval wordt iemand anders dan de ouder aangesteld om het gezag over het kind te hebben. Die persoon noemen we een voogd. Vaak is het de kinderrechter die een voogd aanstelt.

Medewerker SAVE als voogd

Een voogd kan iemand zijn die nauw bij het kind betrokken is. Bijvoorbeeld een oom, tante of grootmoeder. Maar het kan ook iemand van een instelling zijn, zoals SAVE Jeugdbescherming. Een medewerker SAVE is dan de voogd van het kind.

Wanneer een medewerker SAVE voogd is, maakt hij of zij een plan waarin staat wie gaat helpen bij de opvoeding en verzorging van het kind. De medewerker kijkt of er familie, vrienden of andere bekenden zijn die kunnen helpen. De medewerker bekijkt ook welke rol de ouders kunnen blijven spelen in de opvoeding van hun kind en hoe het contact met hun kind kan worden geregeld. Daarbij bepaalt de medewerker waar het kind woont. Hij of zij maakt met alle betrokken partijen afspraken over wat er moet gebeuren om het kind veilig te laten opgroeien en stelt doelen vast om dit te bereiken.

Alle betrokken partijen gaan vervolgens met het plan aan de slag. De medewerker SAVE behoudt ten alle tijde het recht om beslissingen te nemen. Hij of zij beslist naar welke school het kind gaat. Zelfs voor het openen van bijvoorbeeld een bankrekening is de handtekening van de medewerker SAVE nodig. Uiteraard worden deze beslissingen genomen in overleg met het kind en iedereen die bij zijn/haar opvoeding en verzorging betrokken is. Als er een belangrijke beslissing genomen moet worden, overlegt de medewerker SAVE altijd met zijn of haar team, leidinggevende en een gedragsdeskundige van SAVE Jeugdbescherming.

Bij voorkeur is iemand die nauw betrokken is bij het kind de voogd. Daarom bekijkt de medewerker SAVE, samen met alle betrokkenen, regelmatig wie in de toekomst het beste als voogd kan worden aangewezen. Als er niemand uit het netwerk van het kind geschikt is, blijft de medewerker SAVE de voogd.

Duur voogdij

Een voogdij wordt door de rechter altijd uitgesproken voor onbepaalde tijd. Een voogdij eindigt in principe als het kind 18 jaar wordt. De voogdij kan ook eerder eindigen, omdat één of beide ouders het gezag terugkrijgen.

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.